TERITORIJU REKONSTRUKCIJA

Teritorijas rekonstrukciju veic jau esošiem dārziem un teritorijām, neatkarīgi no to stāvokļa. Pat esošus dārzus, kuru veidols nav pilnīgs, var padarīt par skaistiem, koptiem dārziem. Veicot augu inventarizāciju, tiek secināts, kas dārzā vai teritorijā ir paliekošs, kas ir lieks.