PROJEKTĒŠANA

Dārza projektēšana ir dārza teritorijas labiekārtošanas jeb apzaļumošanas plāna izstrāde, ko veic sertificēts speciālists ar mērķi nodrošināt teritorijas vizuālo pievilcību, funkcionalitāti.

Projektēšanas laikā tiek veidots estētiski skaistas, saskanīgas un harmoniskas vides plāns, tiek uzskaitīti un detalizēti nepieciešamie resursi, augu, celiņu, kā arī mazo arhitektūras formu izvietojumi apzaļumošanas praktiskai ierīkošanai.

Ja tiek celta jaunbūve, pie ainavu speciālista jāvēršas reizē ar ēkas projekta izstrādi, lai dārzs un ēka tiktu izveidoti saskanīgi. Sertificēts speciālists dabā apskata un izvērtē projektējamo teritoriju, uzņem fotogrāfijas un nepieciešamības gadījumā arī veic papildus uzmērījumus.Dārza projektēšanas laikā tiek izstrādāts skiču projekts ar teritorijas zonējumu, ceļu un laukumu shematisko izvietojumu, augu grupu izvietojumu, arhitektūras mazo formu izvietojumu, apgaismojuma shēmu ar nepieciešamajiem gaismekļu tipiem un augu vizuālo informāciju. Projekta skices var mainīt, atkarībā no klienta vēlmēm un iespējām.