PAKALPOJUMI

Atkarībā no pasūtītāja vēlmēm ir iespējams veikt ārtelpas labiekārtošanu – sākot no  plānošanas līdz kopšanai un uzraudzībai. Pirms dārza ierīkošanas svarīgi ir apzināt visus veicamos darbus, jo, veidojot ierīkošanas darbu secību, neplānotie darbi var radīt papildus izdevumus.