Dārzu būve

Atkarībā no pasūtītāja vēlmēm ir iespējams veikt ārtelpas labiekārtošanu – sākot no  plānošanas līdz kopšanai un uzraudzībai. Pirms dārza ierīkošanas svarīgi ir apzināt visus veicamos darbus, jo, veidojot ierīkošanas darbu secību, neplānotie darbi var radīt papildus izdevumus.

Sadarbības partneri

Kontaktinformācija: 

Tālr.:(+371) 29283072 (Aivita)

Tālr.:(+371) 26794900 (Aivis)

E-pasts: info@gardenserviss.com

All rights reserved @ gardenserviss.com 2017