Dārzu projektēšana

Dārza projektēšana ir dārza teritorijas labiekārtošanas jeb apzaļumošanas plāna izstrāde, ko veic sertificēts speciālists ar mērķi nodrošināt teritorijas vizuālo pievilcību, funkcionalitāti, ievērojot vietas reljefu, ekoloģiskos, vizuālos  vēsturiskos un citus faktorus.

Projektēšanas laikā tiek veidots estētiski skaistas, saskanīgas un harmoniskas vides plāns, tiek uzskaitīti un detalizēti nepieciešamie resursi, augu, celiņu, kā arī mazo arhitektūras formu izvietojumi apzaļumošanas praktiskai ierīkošanai.

Ja tiek celta jaunbūve, pie ainavu speciālista jāvēršas reizē ar ēkas projekta izstrādi, lai dārzs un ēka tiktu izveidoti saskanīgi. Pirmās tikšanās laikā pasūtītājam jāsagatavo inženiertopogrāfiskais plāns vai zemes robežu plāns, ēkas fasāžu un stāvu plāns, inženiertehnisko komunikāciju plāns (virszeme un apakšzeme) un, ja ir, arī āderu plāns. Sertificēts speciālists dabā apskata un izvērtē projektējamo teritoriju, uzņem fotogrāfijas un nepieciešamības gadījumā arī veic papildus uzmērījumus.

Dārza projektēšanas laikā tiek izstrādāts skiču projekts ar teritorijas zonējumu, ceļu un laukumu shematisko izvietojumu, augu grupu izvietojumu, arhitektūras mazo formu izvietojumu, apgaismojuma shēmu ar nepieciešamajiem gaismekļu tipiem un augu vizuālo informāciju. Projekta skices var mainīt, atkarībā no klienta vēlmēm un iespējām.

Pēc skiču projekta akceptēšanas tiek izstrādāts tehniskais projekts ar visu dārza ierīkošanai nepieciešamo informāciju. Tehniskajā projektā iekļauj: ģenplānu ar labiekārtojuma un apstādījumu plānu, segumu plānu, horizontālo un vertikālo piesaistes plānu, pēc nepieciešamības – automātisko laistīšanas plānojumu, detālo plānojumu mazām arhitektūras formām, ierīkošanas tāmi un dārza kopšanas instrukciju.

Speciālista organizētā privātmājas publiskajā ārtelpā ir iespējams ietver sevī zonas, kur cilvēks var pabūt vienatnē, atpūšoties no ikdienas, vai tieši otrādi būt kopā ar savu ģimeni un draugiem.

Lai izbūvētu un ierīkotu dārzu nepieciešams:

  • skiču vai tehniskais projekts,
  • atbilstoši reālajiem apjomiem izveidota izmaksu tāme,
  • noslēgts pakalpojuma līgums.